برای تقویت برق موتورسیکلت نیاز به راهنمایی اساتید دارم
بوبین موتور سیکلت که برق مورد نیاز را تولید میکند دارای یک استاتور، هسته فلزی حلقه شکل با 7شاخه سیم پیچ میباشد که یک شاخه با سیم بسیار نازک و چند هزار دور برای برق شمع است که جریانی با ولتاژ 400ولت تولید میکند ، 6 شاخه دیگر برق لامپها و بوق را تامین میکنند که جهت سیمها یک در میان، در جهت و خلاف جهت عقربه هستند که دلیلش را نمیدانم
هرشاخه حدودا 65 دور سیم پیچیده شده است با قطر 0/7 mm که کل این هسته و سیم پیچ ها ثابت و حلقه ای بصورت کاسه که اهنربای دائمی است.دور هسته قرار دارد که با چرخیدن حلقه جریان تولید میشود
سوال من این است که برای افزایش قدرت و توان جریان با همان ولتاژ 12، باید به تعداد دور های سیم پیچی ها اضافه شود؟ و این افزایش باید حتما در تمام شاخه ها تقسیم شود یا میتوان تنها به دو شاخه اخر اضافه نمود؟
2 -تغییر قطر و ضخامت سیم بر ولتاژ تولیدی تاثیر دارد یا بر توان هم موثر است
ممنون میشوم اگر پاسخم دهید