سلام به دوستان
از دوستان کسی شماره آی سی رو می شناسه که توی خروجی صدای آب تولید کنه؟