من دارم یک منبع تغذیه قابل کنترل میسازم
الان دارم برای ترانزیستورهای خروجی تصمیم میگیرم
مشکل اینه که در شبیه سازها تفاوت زیادی در میزان بهره ترانزیستور وجود دارد
مثلا درباره ترانزیستور tip31c

در LTSpice با جریان 5 میلی آمپری 406 میلی آمپر در کلتور جاری میشه ، یعنی بهره برابر 80 است
در Tina با جریان 5 میلی آمپری 593 میلی آمپر در کلتور جاری میشه ، یعنی بهره برابر 115 است
درProtus با جریان 5 میلی آمپری 190 میلی آمپر در کلتور جاری میشه ، یعنی بهره برابر 35 است

هرسه مدار هم دقیقا یکسان است
یعنی با یک باطری 5 ولتی و یک مقاومت 800 اهمی در مدار بیس و یک مقاومت 1 اهمی در مدار کلکتورچرا اینطور است ؟
کدام صحیح است ؟