سلام
تاچ مقاومتی رو چطور با اهمتر تست میکنن ؟
مگه دو خط افقی نباید اهم داشته باشن؟ و همچنین دو خط عمودی؟
من که تاچ نو از فروشگاهeca گرفتم اما در هر صورت هیچ اهمی نشون نمیده حتی زمانی که نقطه ای رو فشار میدم.
کسایی که تجربه دارن لطفا راهنمایی کنن.
تشکر