میخواستم sim808 رو به میکرو (atm8) وصل کنم
طوری که هم بتونم مختصات رو از gps بگیرم
و هم بتونم دوتا رله رو از طریق sim808 کنترل کنم
کسی میتونه شماتیک مداریشو بهم بده*؟