باسلام.
با توجه به اینکه Req و Xeq در ترانس را با ازمایش اتصال کوتاه به دست می اورند این سوال برا من پیش امده که چرا با اهم متر مقاومت اولیه و ثانویه ترانس را به دست نمی اورند و بعد با نسبت ترانس به اولیه یا ثانویه انتقال دهند؟
ممنون از همه دوستان.