سلام
دوستان میشه بعد ازارسال دستور زیر که اسم شبکه رونشون میده
USART_OUT(USART1,"AT+CSPN
که ما خروجی دیتای
CSPN: "Irancell",0" +
رو دریافت میکنیم این شرط روگذاشت:
(if (strcmp(RxBuffer,"+CSPN: \"Irancell\",0")==0
چون من این کاروکردم داخل شرط اجرا نمیشه
در کل میخوام هر سیم کارت رو که گداشتم اسم شبکه رو روی lcd ببینم کسی تا بهخال انحام داده ممنون میشم راهنمایی کنید