سلام
میزان توان مورد نیاز موتور برای پرس یک مخلوط برای قالب چگونه محاسبه میشه ؟
دوستان مکانیکی کمک کنید
ممنونم