تابلو روانی که من دارم دارای سه عدد udn2981 برای سه سطر هست

الان که میخوام براش برنامه بنویسم به مشکلی خوردم و اون اینکه برای هشت پایه ورودی این بافر به یه پورت میکرو وصل نیست
یعنی اگر هشت پایه ورودی به port b وصل بود کار رو برای نوشتن برنامه راحت میکرد

مشکل اینه هشت تا پایه ورودی این بافر که دوتاش وصله به پورت B و دو تاش وصله به پورت ََA و چهار تای دیگرش به پورت C

راه حلی براش ندارید که برنامه نوشتن رو ساده کنه

در ضمن میکرو مگا 64 هست
اینم عکسش