سلام علیکم ببخشید من یک سوال داشتم یه پروژمیخوام درست کنم که ازطریقUSBدوعددلامپLEDروازطری ق برنامه نویسی روشن وخاموش بشه