سلام دوستان
پلوپز برقی تعمیر میکردم ، به یه قطعه برخوردم میدونید چیه ؟چطوری تست کنم ؟
اینو روش نوشته بود :
ldcpg
250v
10a