با سلام و وقت بخیر
یه ماژول وای فای ESP8266 داریم که بصورت اکسس پوینت به میکروکنترلر وصل شده و از طریق پورت سریال قراره اطلاعات دریافت و ارسال کنه. (تا اینجای کار مشکلی نیست.)

یه ماژول وای فای دیگه هم داریم که اصلا قرار نیست به هیچ میکروکنترلری وصل بشه فقط میخواد یه برنامه توسط نرم افزار آردوینو توش ریخته بشه که این ماژول بطور اتوماتیک به ماژول اولی که در بالا گفتم کانکت میشه (تا اینجای کار هم مشکلی ندارم )

فقط مشکل من اینه که چطوری در داخل برنامه این ماژول دومی که به زبان آردوینو هستش اطلاعات اولی رو دریافت کنم؟؟ در واقع میخوام بعنوان مثال وقتی عبارت ON رو دریافت کرد پایه مثلا GPIO2 رو یک کنه .
برنامه رو ضمیمه کردم تا جایی که فقط کانکت میشه به اولی و داخل تابع Loop خالی گذاشتم
ممنون میشم اگه کسی یاد داره پاسخ بده
کد:
#include <ESP8266WiFi.h>#include <WiFiUDP.h>


const char* ssid = "ESP8266-01";
const char* pass = "12345678";  


unsigned int localPort = 12346; 
WiFiUDP Udp;


void printWifiStatus() {
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 Serial.print("IP Address: ");
 Serial.println(ip);
}


void setup(){
 pinMode(2,OUTPUT);
 
 Serial.begin(115200);
 WiFi.disconnect();
 Serial.println();
 Serial.println();
 WiFi.begin(ssid,pass);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 int tries=0;
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(">");
  tries++;
  if (tries > 30){
   Serial.println("Not Found WiFi !");
   break;
  }
 }
 Serial.println();
 
 Serial.println("WiFi Connected");
 
 printWifiStatus();
 Udp.begin(localPort);
 
 
}


void loop(){


  
}