سلام
برای اجرای کد USSD روی گوشی های اندرویدی این دستورات و به پورت سریال میفرستم ولی اتفاقی نمیفته
AT+CMGF=0
AT+CUSD=1,"*140*11#",15
فقط هر دو دستور خروجی OK میده ولی اتفاقی روی گوشی نمیفته
AT+CUSD=1,*140*11#,15 اینم خروجی جز OK نداره