سلام خدمت دوستان درمورد ایفون تصویری سیماران وقتی برق رفته وبا آمدن برق آیفون ،تصویر نداره لطفا کمک کنید