با سلام خدمت دوستان
کیپد ۴ در ۴ به پورت d میکرو بصورت زبر اتصال دادم:
پورت های A تا D کیپد (ستونها) بترتیب به پورت های ورودی صفر تا ۳ میکرو ( pullup داخلی) و پورتهای ۱ تا ۴ کیپد به پورتهای خروجی ۴ تا ۷ میکرو .
سپس چهار پورت وروودی میکرو (که به ستون های کیپد متصل شدند) را nand کرده و به INT2 میکرو متصل کردم. البته در ویزارد کدویژن وقفه را با لبه بالارونده فعال کردم.
متاسفانه بادفشردن کلید وقفه کار نمیکنه و کیپد اسکن نمیشه درحالیکه بدون وقفه کیپد اسکن میشه. مشکل کجاست که وقفه کار نمیکنه؟ سپاس.