سلام خدمت اساتید
برای ماژول لیزر KY-008 چه نوع فتوترانزیستوری رو باید تهیه کنم و ازکجاباید تهیه کنم؟
قصد دارم. با این لیزر قرمز با طول موج۶۵۰nm نور بتابونم و کاهش ولتاژ رو با استفاده از فتو ترانزیستور اندازه بگیرم.

لینک :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت