سلام دوستان وقتی پروتیوس در مود شبیه سازی هست بعد ۳ دقیقه نرم افزار خود به خود بسته میشه. فقط هم تو حالت شبیه سازی اینجوریه. دلیلش چیه