سلام. دوستان توی یک سایت خارجی دیدم که نوشته با ترکیب 555 و 4060 تونستم تایمری با 1 دقیقه زمان روشنی 30 دقیقه زمان خاموشی بسازم. منم تو پروتیوس بستمش ولی درست درنمیاد. زمان روشنی و خاموشی اون چیزی نبود که گفته/
در ضمن دوستان چرا وقتی پروتیوس در مود شبیه سازی هست بعد گذشتن 2 دقیقه بسته میشه؟
ممنون