دورد بر همه ی دوستان گرامی!
عاقا من میخوام یک LED Cube 8*8*8 درست کنم و مشکلم با بخش کنترلرشه.
توی نت جستجو هایی که کردم با اردینو یا برد های درایور از پیش آماده مواجه شدم...
پرسشم اینجاست که اگر بخوام با بافر و ATmega 32 یا 8 و بافر درست کنم باید از چ بافری استافده کنم و چگونه استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سپااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااس فراوااااااااااااااااان!!!