سلام تو این پست قصد داریم در مورد استفاده از خازن صافی مناسب در منابع تغذیه بحث کنیم.چون ممکنه سوال خیلی از کاربران باشه.