سلام من میخوام یه دونه مگا 8 پالس با وقفه بشمره و هر یک ساعت هم اطلاعاتشو با sim800بفرسته میشه کاری کرد میکرو تو این یه ساعت به حالت پاور دان بره و پالسارو هم بشمره؟ص