سلام برد یخچال قطعات قسمت تغذیه سوخته بود عوض کردم اما بازهم کار نمیکنه از بعد از ترانس برق دارم اما خبری نیست
[IMG]

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

[/IMG][IMG]

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

[/IMG]