سلام چجوری می تونم بدون استفاده از مقاومت سنسورpir رو به رسپبری پای ۳bوصل کنم؟
و اصلا کار مقاومت در راه output سنسور چیه؟