سلام
استاد های گرامی
میشه لطفا توضیح بدید این کد یعنی چی ؟
const MP1DetectorConstruction* detectorconstruction = static_cast<const MP1DetectorConstruction*>
(G4RunManager::GetRunManager()->GetUserDetectorConstruction());static_cast <>() این چه ساختاریه ؟
ممنون میشم یه توضیحی مختصری هم در مورد تابع اشاگر هم بدید
GetRunManager()->GetUserDetectorCostruction

ممنونم