سلام
میخوام با VERILOG الگوریتم SOBEL رو پیاده سازی کنم.
کسی میتونه کمکم کنه؟؟