سلام دوستان:
آیا پل دیود در صورت خرابی باعث برگشت فار میشه
یعنی اینکه برق ac رو که باید به DC تبدیل بکنه نتونه
انجام بده و فاز یا همون مثبت و برگشت بده یا بخش نول ،منفی
هم همین حرکت انجام بشه...