بیا برو این تو ببین چه خبره!!!
از نسخه های مختلف ویندوز بگیر برو تا انواع پیک آیکون!!!
آتیش زدم به مال مایکروسافت که بیا و ببین :twisted:

ftp://217.219.86.36/