سلام ببخشید راهی هست که بشه شماره پورت ESP8266 رو تغییر داد؟
یا از دستورات at میشه این کار رو کرد؟