سلام
كسي ميدونه براي ساخت يك مبدل پوز ساده به پوز سيار قابل حمل با خروجي هاي 9 و 12 ولت چه ماژول هايي لازمه هم آنت دهيش خوب باشه هم شارژ خوب نگه بداره