سلام دوستان من تازه تیبامدل 93 گرفتم ظبطش ارور3میداد.دکمهmodeو2راچند ثانیه فشار دادم.گزینهcode0000میومد ولی میخاستم کد بدم،یه عدد میزدم خودش الکی دوعدد نمایش میدادبعد یه ارور میرفت بالا.کلی ور رفت ارور رسیده به 19الانم ظبط راازرو ماشین باز کردم.نمیدونم چه کنم.لطفا.خواهش.همکاری.کمکم کنید.