سلام دوستان گرامیمن برای طراحی یک مبدل بوست سلف و خازن ساده نیاز به جزوه طراحی دارم که مثال هم داشته باشه پیشاپیش تشکر می کنم