هر برنامه ای مینویسم یو اس بی رو قطع میکنم و دوباره وصل میکنم به سیستم به محض اتصال برنامه اجرا میشه به صورت خودکار!
در حالی که eepromننوشتم برنامه رو!
سوخته حافظه اردوینوم؟