با سلام خدمت همه اساتید.
در یکسو کننده هایی که بار انها سلفی - اهمی (و بیشتر خاصیت سلفی دارد) چرا هنگامی که ولتاژ ورودی منفی میشود دیود قطع نمی شود؟(با فرض اینکه افت ولتاژ روی دیود صفر باشد.)

شکل مدار و خروجی مدار را در عکس زیر قرار داده ام.
دوستان ترجیحا با فرمول (یا به طوری که برای سایر بار ها نیز بتوان نتیجه را به دست اورد. روشی که مستقل از نوع بار باشد) راهنمایی نمایید.

پیشاپیش از راهنمایی شما سپاس گذارم.