سلام
کسی کتاب الکترونیک عملی بخت اور داره.
دنبال یه مدار امپلی فایر میگردم که قبلا ساخته بودم و کیفیت عالی داشت.