سلام خوب هستید
من میخوام یه اتاق رو تا حدودی هوشمند کنم میخوام با رله چراغارو کنترل کنم و با استپر موتور و RFID در اتاقو هوشمند کنم ولی بحث اینه برقشونو باس چیکار کنم که برق کم نیارم؟