من میخوام یک شوکر درست کنم . چجوری میتونم*؟ میتونم خودم ترانسشو بپیچم ؟