سلام خب برای افزایش سرمایه یکی از بهترین کارهای که می تونیم بکنیم بورسه


می خوام از تجربیات ونظرات شما استفاده کنم بپرسم بهترین کارگزاری چیه ؟


مواردی که برای من اهمیت داره 1- پشتیبانی قوی اگرهم آنلاین باشد که بهتر 2-اعتبار3-راحتی کارها (بعضی ها کارهارا می پیچونند و نه انگار پیشرفته شده)