سلام من می خواهم با یک کلید روشن با زدن کلید UP سرعت چشمک زدن LED رو زیاد و با زدن کلید DOWN سرعت چشمک زدن LED کم بشود و تایمر هم داشته باشه وسرعت چشمک زدن در حد میکرو ثانیه و میلی ثانیه باشد.
با تشکر از دوستان