ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. #1
  2009/02/14
  فعلا مهمون اصفهانياي عزيز هستم
  636
  249

  Angry مشکل با freeRTOS سه هفته درگیرشمممم

  سلام به همه
  چند مثال، دمو های خود سایت freeRTOS رو اجرا و تست و بالا پایین کردم، همه درست کار میکنن، برنامه ای که خودم نوشتم رو توی مثال ها قرار میدم درست جواب میده، از کتابخونه freertos خود keil استفاده میکنم برناممم درست اجرا میشه اما...
  وقتی خودم یک پروژه توی کیل میسازم و کتابخونه های freertos رو از سایت خود freertos دانلود میکنم و توی برنامه اضافشون میکنم موقع کامپایل هم بدون error هست اما موقع اجرا به هیچکدوم از task ها پرش نمیکنه...
  موخم تیلیت شده از بس گشتم توی سایت های مختلف.

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include "stm32f10x_conf.h"


  //freeRTOS include
  #include "freeRTOS.h"
  #include "task.h"
  #include "queue.h"
  #include "timers.h"


  void my_system_init(void);


  static void debugTask1(void *pvParameters);
  static void debugTask2(void *pvParameters);


  int main(void)
  {
  //Hardware setup
  my_system_init();

  //RTOS setup
  xTaskCreate(debugTask1, "debug1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  xTaskCreate(debugTask2, "debug2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  vTaskStartScheduler();

  while(1)
  {
  }

  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  static void debugTask1(void *pvParameters)
  {
  while(1)
  {
  GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_5;
  vTaskDelay( 750 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec

  GPIOA->BRR = GPIO_Pin_5;
  vTaskDelay( 250 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec
  }
  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  static void debugTask2(void *pvParameters)
  {
  while(1)
  {
  GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_6;
  vTaskDelay( 250 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec

  GPIOA->BRR = GPIO_Pin_6;
  vTaskDelay( 250 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec
  }
  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  void my_system_init(void)
  {
  extern void SystemInit(void);
  extern void SystemCoreClockUpdate(void);

  uint16_t HSEState = 0;
  uint16_t StartUpCounter = 0;

  //--------------------rcc
  SystemInit();
  SystemCoreClockUpdate();

  //---CR
  //Enable HSE
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  //Wait till HSE is ready and if time out is reached exit
  do
  {
  HSEState = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
  StartUpCounter++;
  } while((HSEState == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));

  //---CFGR
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1); // HCLK = SYSCLK
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1); // PCLK2 = HCLK
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2); // PCLK1 = HCLK

  //PLL configuration: PLLCLK=HSE*9=72MHz
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);

  //Enable PLL
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
  //wait till PLL is ready
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
  {
  }

  //Select PLL as system clock source
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
  //wait till PLL is used as system clock source
  while((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) //0x08 == RCC_CFGR_SWS_PLL
  {
  }

  //--------------------port
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  //button
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //button
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

  //led
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  }


  این فایل freeRTOSConfig.h رو چجوری بنویسم بهتره؟
  مشکلش چیهههههه!!!  نمونه فایل freeRTOSConfig.h که استفاده کردم:  /*
  * FreeRTOS Kernel V10.2.0
  * Copyright (C) 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
  <div style="text-align: center"></div>
  *
  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
  * this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
  * the Software without restriction, including without limitation the rights to
  * use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
  * the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
  * subject to the following conditions:
  *
  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
  * copies or substantial portions of the Software.
  *
  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  * FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
  * COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
  * IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  *
  * http://www.FreeRTOS.org
  * http://aws.amazon.com/freertos
  *
  * 1 tab == 4 spaces!
  */


  #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
  #define FREERTOS_CONFIG_H


  /*-----------------------------------------------------------
  * Application specific definitions.
  *
  * These definitions should be adjusted for your particular hardware and
  * application requirements.
  *
  * THESE PARAMETERS ARE DESCRIBED WITHIN THE 'CONFIGURATION' SECTION OF THE
  * FreeRTOS API DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE FreeRTOS.org WEB SITE.
  *
  * See http://www.freertos.org/a00110.html
  *----------------------------------------------------------*/


  #define configUSE_PREEMPTION 1
  #define configUSE_IDLE_HOOK 0
  #define configUSE_TICK_HOOK 0
  #define configCPU_CLOCK_HZ ( ( unsigned long ) 72000000 )
  #define configTICK_RATE_HZ ( ( TickType_t ) 1000 )
  #define configMAX_PRIORITIES 9//( ( unsigned portBASE_TYPE ) 40 )//( 5 )
  #define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 128 )
  #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 4 * 1024 ) ) //( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  #define configMAX_TASK_NAME_LEN ( 16 )
  #define configUSE_TRACE_FACILITY 0
  #define configUSE_16_BIT_TICKS 0
  #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1


  /* Co-routine definitions. */
  #define configUSE_CO_ROUTINES 0
  #define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )


  /* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
  to exclude the API function. */


  #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1
  #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1
  #define INCLUDE_vTaskDelete 1
  #define INCLUDE_vTaskCleanUpResources 0
  #define INCLUDE_vTaskSuspend 1
  #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1
  #define INCLUDE_vTaskDelay 1


  /* This is the raw value as per the Cortex-M3 NVIC. Values can be 255
  (lowest) to 0 (1?) (highest). */
  #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 1//255
  /* !!!! configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY must not be set to zero !!!!
  See http://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html. */
  #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 4//191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
  /* This is the value being used as per the ST library which permits 16
  priority values, 0 to 15. This must correspond to the
  configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY setting. Here 15 corresponds to the lowest
  NVIC value of 255. */
  #define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 1//15
  //---------------------------------------------------------------
  //The priorities are as follows:


  //#define configMAX_PRIORITIES( ( unsigned portBASE_TYPE ) 40 )
  //#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )


  /* Software timer definitions. */
  #define configUSE_TIMERS 1
  #define configTIMER_TASK_PRIORITY ( configMAX_PRIORITIES - 1 )
  #define configTIMER_QUEUE_LENGTH 5
  #define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH ( configMINIMAL_STACK_SIZE * 2 )


  /* The interrupt priority used by the kernel itself for the tick interrupt and the pended interrupt. This would normally be the lowest priority. */
  //#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 1


  /* The maximum interrupt priority from which FreeRTOS API calls can be made.
  Interrupts that use a priority above this will not be effected by anything the kernel is doing. */
  //#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 4
  #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */

  دوستان کارم گیر راه اندازی freertos هستش اگر کسی میتونه کمکی کنه مشکلی با هزینش ندارم فقط کارم زودتر راه بیفته سه هفته شدههههههه
  ویرایش توسط mahdi89 : 2019/04/15 در ساعت 18:52
  اي خدا ، من بايد از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از اين راه طعنه زنند. بايد به آن سنگدلاني که علم را بهانه کرده و به ديگران فخر ميآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پاي من هم نخواهند شد. بايد همه آن تيره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترين و افتاده ترين مرد روي زمين باشم.
  شهيد دکتر مصطفي چمران
  اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
  ; C is not for children
 2. #2
  2009/02/14
  فعلا مهمون اصفهانياي عزيز هستم
  636
  249

  پاسخ : مشکل با freeRTOS سه هفته درگیرشمممم

  با کیل 5 برای stm32f103rb دارم کد میزنم
  اي خدا ، من بايد از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از اين راه طعنه زنند. بايد به آن سنگدلاني که علم را بهانه کرده و به ديگران فخر ميآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پاي من هم نخواهند شد. بايد همه آن تيره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترين و افتاده ترين مرد روي زمين باشم.
  شهيد دکتر مصطفي چمران
  اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
  ; C is not for children
 3. #3
  2009/08/10
  72
  10
  slh

  پاسخ : مشکل با freeRTOS سه هفته درگیرشمممم

  مقادیری رو که به توابع میقرستی با دیباگ چک کن و با برنامه های دمو مقایسه کن. برنامه ات رو خط به خط با برنامه ای که درست کار میکنه مقایسه کن... مخصوصا اونجایی که از Pointer استفاده شده.
 4. #4
  2009/02/14
  فعلا مهمون اصفهانياي عزيز هستم
  636
  249

  Cool پاسخ : راه حل پرش نکردن برنامه به task ها در freeRTOS

  ممنون بابت راهنمایی اما مشکل توی نرفتن برنامه به توابع بود، کلا نمیرفت حتی به خط اول
  خداروشکر مشکل حل شد
  دوستانی که ممکنه درگیر این مشکل بشین، دلیلش تنظیمات فایل FreeRTOSConfig.h بود که کل نمونه گذاشته شده توی سایت اصلی رو کپی کردم و مقادیرش رو با یک مثال سالم تغییر دادم که خدارو شکر راه افتاد.
  نمونه فایل دیفاین خودم رو که از سایت اصلی گرفتم و تغییرات لازم رو دادم میزارم:

  #ifndef FREERTOS_CONFIG_H
  #define FREERTOS_CONFIG_H

  /* Cortex-M specific definitions. */
  #ifdef __NVIC_PRIO_BITS//<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  /* __NVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  #define configPRIO_BITS __NVIC_PRIO_BITS//<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  #else
  /* 7 priority levels */
  #define configPRIO_BITS 4 //3//<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  #endif


  /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority" function. */
  #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY 0xff //0x07//<<<<<<<<<<<<<<<<<<


  #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 10 //5//<<<<<<<<<<<<<<<<<<


  //#define INCLUDE_xQueueGetMutexHolder 1//<<<<<<<<<<
  //#define INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder 1//<<<<<<<<<<<<<


  //#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 1//<<<<<<<<<<<<<


  /* Map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS standard names. */ // NOTE: if remove this unit then, not jump to task.
  #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler//<<<<<<<<<<<<<
  #define vPortSVCHandler SVC_Handler//<<<<<<<<<<<<<
  #define xPortSysTickHandler SysTick_Handler//<<<<<<<<<<<<<


  //#if (defined(__ARMCC_VERSION) || defined(__GNUC__) || defined(__ICCARM__))//<<<<<<<<<<<<<
  /* Include debug event definitions */
  //#include "freertos_evr.h"//<<<<<<<<<<<<<
  //#endif
  /* Here is a good place to include header files that are required across
  your application. */
  //#include "something.h"


  #define configUSE_PREEMPTION 1//1
  //#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 0
  #define configUSE_TICKLESS_IDLE 1//0
  #define configCPU_CLOCK_HZ 72000000//(SystemCoreClock)//72000000
  #define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)1000)//250
  #define configMAX_PRIORITIES 5//5
  #define configMINIMAL_STACK_SIZE ((unsigned short)130)//128
  #define configMAX_TASK_NAME_LEN (10)//16
  #define configUSE_16_BIT_TICKS 0//0
  #define configIDLE_SHOULD_YIELD 1//1
  #define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 1//1
  #define configUSE_MUTEXES 1//0
  #define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES 1//0
  #define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES 1//0
  //#define configUSE_ALTERNATIVE_API 0 /* Deprecated! */
  #define configQUEUE_REGISTRY_SIZE 0//10
  #define configUSE_QUEUE_SETS 1//0
  #define configUSE_TIME_SLICING 1//0
  #define configUSE_NEWLIB_REENTRANT 0//0
  //#define configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY 0
  //#define configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS 5
  //#define configSTACK_DEPTH_TYPE uint16_t
  //#define configMESSAGE_BUFFER_LENGTH_TYPE size_t


  /* Memory allocation related definitions. */
  #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 0//1
  #define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 1//1
  #define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)4096)//4096
  //#define configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP 1


  /* Hook function related definitions. */
  #define configUSE_IDLE_HOOK 0//0
  #define configUSE_TICK_HOOK 0//0
  #define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 0//0
  #define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK 0//0
  #define configUSE_DAEMON_TASK_STARTUP_HOOK 0//0


  /* Run time and task stats gathering related definitions. */
  //#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 0
  #define configUSE_TRACE_FACILITY 1//0
  //#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 0


  /* Co-routine related definitions. */
  #define configUSE_CO_ROUTINES 0//0
  //#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES 1


  /* Software timer related definitions. */
  #define configUSE_TIMERS 1//1
  #define configTIMER_TASK_PRIORITY 2//3
  #define configTIMER_QUEUE_LENGTH 5//10
  #define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH (configMINIMAL_STACK_SIZE * 2)//configMINIMAL_STACK_SIZE


  /* Interrupt nesting behaviour configuration. */
  #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY (configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS))//[dependent of processor]
  #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS))//[dependent on processor and application]
  //#define configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY [dependent on processor and application]


  /* Define to trap errors during development. */
  //#define configASSERT( ( x ) ) if( ( x ) == 0 ) vAssertCalled( __FILE__, __LINE__ )
  #define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for( ;; ); }//up line


  /* FreeRTOS MPU specific definitions. */
  //#define configINCLUDE_APPLICATION_DEFINED_PRIVILEGED_FUNCTIONS 0


  /* Optional functions - most linkers will remove unused functions anyway. */
  #define INCLUDE_vTaskPrioritySet 1//1
  #define INCLUDE_uxTaskPriorityGet 1//1
  #define INCLUDE_vTaskDelete 1//1
  #define INCLUDE_vTaskSuspend 1//1
  //#define INCLUDE_xResumeFromISR 1
  #define INCLUDE_vTaskDelayUntil 1//1
  #define INCLUDE_vTaskDelay 1//1
  #define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState 1//1
  #define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle 1//1
  #define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 1//0
  #define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle 1//0
  #define INCLUDE_eTaskGetState 1//0
  //#define INCLUDE_xEventGroupSetBitFromISR 1
  #define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 1//0
  #define INCLUDE_xTaskAbortDelay 1//0
  #define INCLUDE_xTaskGetHandle 1//0
  #define INCLUDE_xTaskResumeFromISR 1//1


  /* A header file that defines trace macro can be included here. */


  #endif /* FREERTOS_CONFIG_H */

  اون مقادیری که در دیفاین ها جلوشون یک مقدار دیگه در کامنت قرار گرفته مقادیری هستن که من تغییر دادم و مقادیر کامنت شده مقادیر اولیه خود سایت هست که نمونه توی سایت یک نمونه خام هست که برای هر پروژه نیاز به تغییر متفاوتی داره.


  اینم برنامه خود main


  #include "stm32f10x_conf.h"


  //freeRTOS include
  #include "freeRTOS.h" //ignore this error, the thing still compiles
  #include "task.h"


  void my_system_init(void);


  static void debugTask1(void *pvParameters);
  static void debugTask2(void *pvParameters);


  int main(void)
  {
  //Hardware setup
  my_system_init();

  //RTOS setup
  xTaskCreate(debugTask1, "debug1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  xTaskCreate(debugTask2, "debug2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);

  vTaskStartScheduler();//after this func, program never next instruction run of func "main"

  while(1)//never program run this.
  { }
  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  static void debugTask1(void *pvParameters)
  {
  while(1)
  {
  GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_5;
  vTaskDelay( 750 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec

  GPIOA->BRR = GPIO_Pin_5;
  vTaskDelay( 250 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec
  }
  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  static void debugTask2(void *pvParameters)
  {
  while(1)
  {
  GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_6;
  vTaskDelay( 750 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec

  GPIOA->BRR = GPIO_Pin_6;
  vTaskDelay( 250 / portTICK_PERIOD_MS ); //any value = millisec
  }
  }


  /*-----------------------------------------------------------*/
  void my_system_init(void)
  {
  extern void SystemInit(void);
  extern void SystemCoreClockUpdate(void);

  uint16_t HSEState = 0;
  uint16_t StartUpCounter = 0;

  //--------------------rcc
  SystemInit();
  SystemCoreClockUpdate();

  //---CR
  //Enable HSE
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  //Wait till HSE is ready and if time out is reached exit
  do
  {
  HSEState = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
  StartUpCounter++;
  } while((HSEState == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));

  //--->for find error in osc
  // if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) //batter not use is this, have error if need this then use of this instruction in func "static void SetSysClockToHSE(void)" in source "system_stm32f10x.c".
  // {
  // HSEState = (uint32_t)0x01;
  // }
  // else
  // {
  // HSEState = (uint32_t)0x00;
  // }
  //---<

  // if (HSEState == (uint32_t)0x01) //batter not use is this, have error if need this then use of this instruction in func "static void SetSysClockToHSE(void)" in source "system_stm32f10x.c".
  // {
  //RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_CSSON); //Enable Clock Security System(CSS): this will generate an NMI exception when HSE clock fails.

  //-1--> i know work, get of "system_stm32f10x.c"
  //FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE; //Enable Prefetch Buffer
  //
  // Flash 2 wait state
  //FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
  //FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;

  //-1--<

  //---CFGR
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1); // HCLK = SYSCLK
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1); // PCLK2 = HCLK
  RCC->CFGR |= ((uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2); // PCLK1 = HCLK

  //PLL configuration: PLLCLK=HSE*9=72MHz
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);

  //Enable PLL
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
  //wait till PLL is ready
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
  {
  }

  //Select PLL as system clock source
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
  //wait till PLL is used as system clock source
  while((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) //0x08 == RCC_CFGR_SWS_PLL
  {
  }

  //--------------------port
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

  //led1
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

  //led2
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //LED2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  }
  کل پروژه:

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت  عکس از شاخه ها:

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت
  در بالای هر عکس آدرس عکس رو هم گذاشتم.

  اینم ادرسشون توی یک سایت دیگه که آپلود کردم

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت


  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  ویرایش توسط mahdi89 : 2019/04/16 در ساعت 22:38 دلیل: حل شدن مشکل
  اي خدا ، من بايد از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از اين راه طعنه زنند. بايد به آن سنگدلاني که علم را بهانه کرده و به ديگران فخر ميآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پاي من هم نخواهند شد. بايد همه آن تيره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترين و افتاده ترين مرد روي زمين باشم.
  شهيد دکتر مصطفي چمران
  اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
  ; C is not for children
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 73
  آخرين نوشته: 2020/04/15, 13:25
 2. freertos + fatfs
  توسط golpesar132 در انجمن STM
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2018/09/12, 02:03
 3. STM32F1 FreeRtos Problem
  توسط samira_s در انجمن STM
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2017/12/03, 21:43
 4. مشکل با freertos و IAR
  توسط mori64 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2015/09/11, 16:59
 5. هفته ي ملي رباتيک
  توسط pesar.sabz.shad در انجمن رباتيك و مكاترونيك
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2010/06/21, 19:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •