ما میخواییم با استفاده از ابزار sisotools نرم افزار متلب یک تابع تبدیل یک سیستم معیوب معرفی کنیم که مشکل در رفتارش داشته باشد (پایداری،دامنه،محدوده و... (یعنی تابع تبدیل یک کنترلرسیستم معیوب به کمک sisotools طراحی کنیم) که کنترلر+تابع تبدیلی که ما درست کردیم سری میکنیم بعد عیوبش را برطرف میکنیم و نتایجش را نمایش میدهیم....چجوری باید این کار رو انجام داد؟؟؟؟؟؟