با سلام به همه ي عزيزان
در ميكرو AVR هر وقت ميخواستم رشته اعددي رو روي lcd نمايش بدم فقط كافي بود كه اون رو sprintf مي كردم و بعد آرايه خروجي رو نمايش مي دادم و اگر ميخواستم نمايش دو يا چند رقمي داشته باشم از 02d% استفاده مي كردم و اونوقت مي شد 1 رو با 01 دو رقمي نمايش داد.

متاسفانه در ARDUINO تا اونجايي كه من مي دونم دو تا تابع lcd.print و lcd.write وجود داره كه خروجي sprintf رو به درستي نمايش نميدن و من ميخوام تا اعداد ساعتم رو به جاي 8:12:2 به صورت دو رقمي 08:12:02 نمايش بدم آيا كسي مي دونه بايد چي كار كنم .

با تشكر از وقتي كه ميزاريد