سلام ،
چطور میتونم در نرم افزار پروتئوس مدار تولید کننده پالس سینوسی ای رو شبیه سازی کنم با استفاده از op amp ؟ بدون استفاده از منابع ولتاژ سینوسی ( یعنی با استفاده از power از قسمت terminal mode)
همینطور تولید پالس سینوسی با استفاده از مدار RLC بدون استفاده از منبع ولتاژ سینوسی و باز هم با استفاده از power و این پالس رو چطور میتونم روی اسیلوسکوپ نمایش بدم ؟!