سلام
چه رنج مقاومت و خازن هایی بیشترین کاربرد رو دارن توی الکترونیک ؟
لطفا لیست کنید تا اگاهی پیدا کنیم