سلام
یه برد اردوینو اونو خریدم که نه از طریق پورت کامپیوتر برنامه ریزی میشه نه از isp


ولی وقتی پاور رو وصل میکنی چران روشن بودن روشن میشه و چراغ L چشمک میزنه


مشکل چیه؟؟؟