سلام
یه کتاب خوب ددر مورد شبیه سازی سیستم قدرت با نرم افزار متلب میخوام
لطفا معرفی کنید