سلام
این ماژول رو خریدم
تو توضیحات ش نوشته دقیقا مثل HC-05 و HC-06 از همان دستورات پشتیبانی میکنه
اما در عمل به خیلی از دستورات پاسخ نمیده از جمله خود AT
یا تغییر مد با دستور ROLE
لطفا راهنمایی کنید