سلام دوستان.
من میخواستم این تابع را رسم کنم که تبدیل فوریه ی گسسته ی تابع x[n] هست.
اما هرچی می زنم به شکل نهایی که نشونش دادم نمی رسه. میشه کدشو بگید؟

یک سوال دیگم داشتم، کد تبدیل سری فوریه ی سیگنال گسسته برای اینکه مستقیما از x[n] به همین شکل تبدیل فوریه اش برسم چطوریه؟
ممنون از شما.