سلام خوب هستید؟
میخواستم این تابع رسم کنم تو متلب میشه راهنمایی کنید:
یک تابع ضربه و گسسته هست.