با سلام دوستان. من ميخواهم 100 ميلي آمپر را از ولوم مولتي ترن 100 اهمي عبور بدم. آيا اين جريان براي ولوم مولتي ترن ايجاد مشكل نميكنه؟؟؟ البته با ولوم معولي تست كردم مشكلي در ظاهر پيش نيامد.
در اصل ميخواهم يك مقاومت 12.5 اهمي را با ولوم مولتي ترن 100 اهمي سري كنم و اين مجوعوعه را به آي سي lm317 به مشكل منبع جريان ببندم كه با ولوم 100 اهمي مولتي ترن و مقاومت 12.5 اهمي جريان حداكثر ميشه 100 ميلي آمپر و با كنترل و تغيير ولوم كمتر و كمتر هم ميشه. با ولوم معمولي تست كردم در عمل جواب ميده انگار و مشكلي پيش نمياد. نميخوام ترانزيستوري و .... اضافه كنم.