سلام ،یک ماژول کیپدلمسی ۱*۴ از فروشگاه خریدم روی برو جای ۶ عدد جامپر برای تغییر حالت در دسترس هست ولی معرفی نشده سه تا رو خودم پیدا کردم که عبارتند از( AHLB که حالت لحظه*ای معکوسه _TOG که حالت پایداره-J2 که حالت پایدار معکوس هست) ولی سه تای دیگه که با حروف SM وOD یا DDیا OOمتاسفانه خوب خوانده نمیشه وJ3 هست نمیدونم چیکار میکنه بیشتر دنبال حالت الاکلنگی هستم احتمالا ممکنه ۲ یا چند جامپر با هم وصل باشند بهرحال اگه کسی میدونه متشکر میشم راهنماییم کنه .